RESISTENCIA 1800W ARISTON/INDESIT

RESISTENCIA 1800W ARISTON

Descrição

RESISTENCIA 1800W ARISTON/INDESIT