RESISTENCIA TUBULAR MLL ARISTON 1800W (40/180)

RESISTENCIA TUBULAR MLL A

Descrição

RESISTENCIA TUBULAR MLL ARISTON 1800W (40/180)